2010. május 24., hétfő

változatok csodára

1.
és egész nap
egy jelre vársz
de ez is mint
a többi
ahogy jött pont
úgy múlik el
na feküdj le
alunni

álmodban az
tán furcsa nő
egy ajtófél
fát támaszt
karba font kéz
zel téged néz
és megadja
a választ

2.
a fel nem tett
kérdés után
azon még el
merenghetsz
a válasz mért
lesz evidens
ha a nő el
lenszenves

de hozzád jött
és végül is
nincs sablon nin
csen indig
másnap pedig
úgy létezel
ahogy jó len
ne mindig

Nincsenek megjegyzések: